Lọc gió động cơ Hifill A-3240

  • SKU: HFA-3240
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 320
  • Height (mm): 400
  • Inner Big Dimension (mm): 225
  • Inner Small Dimension (mm): 20
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt