Lọc gió động cơ Hifill A-3135

28130-7G200; A-2835

  • SKU: HFA-3135
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 310
  • Height (mm): 345
  • Inner Big Dimension (mm): 205
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt