Lọc gió động cơ Hifill A-3052

  • SKU: HFA-3052
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 300
  • Height (mm): 520
  • Inner Big Dimension (mm): 194
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt