Lọc gió động cơ Hifill A-3048

A-6010; A-1309; 1-14215116-0

  • SKU: HFA-3048
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 300
  • Height (mm): 480
  • Inner Big Dimension (mm): 194
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt