Lọc gió động cơ Hifill A-3044

28130-74000

  • SKU: HFA-3044
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 300
  • Height (mm): 440
  • Inner Big Dimension (mm): 190
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt