Lọc gió động cơ Hifill A-3038

28130-69001; A-28810

  • SKU: HFA-3038
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 300
  • Height (mm): 380
  • Inner Big Dimension (mm): 190
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt