Lọc gió động cơ Hifill A-2841

28130-8C800; A-28750

  • SKU: HFA-2841
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 410
  • Inner Big Dimension (mm): 172
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt