Lọc gió động cơ Hifill A-2838

96198337

  • SKU: HFA-2838
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 275
  • Height (mm): 378
  • Inner Big Dimension (mm): 172
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt