Lọc gió động cơ Hifill A-2245

28130-62000; A-28830

  • SKU: HFA-2245
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 220
  • Height (mm): 448
  • Inner Big Dimension (mm): 140
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt