Lọc gió động cơ Hifill A-2232

210320

  • SKU: HFA-2232
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 214
  • Height (mm): 312
  • Inner Big Dimension (mm): 137
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt