Lọc gió động cơ Hifill A-2223

220225

  • SKU: HFA-2223
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 220
  • Height (mm): 225
  • Inner Big Dimension (mm): 140
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt