Lọc gió động cơ Hifill A-2040

ME063879; A-1024

  • SKU: HFA-2040
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 202
  • Height (mm): 400
  • Inner Big Dimension (mm): 135
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt