Lọc gió động cơ Hifill A-2025

8-94156052-0; A-6012

  • SKU: HFA-2025
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 202
  • Height (mm): 250
  • Inner Big Dimension (mm): 135
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt