Lọc gió động cơ Hifill A-19423

6127-81-7311; A-5618

  • SKU: HFA-19423
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 300
  • Height (mm): 460
  • Inner Big Dimension (mm): 194
  • Inner Small Dimension (mm): 23
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt