Lọc gió động cơ Hifill A-1530

P18-2054; A-5628

  • SKU: HFA-1530
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 150
  • Height (mm): 300
  • Inner Big Dimension (mm): 85
  • Inner Small Dimension (mm): 14
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt