Lọc gió động cơ Hifill A-1522

K1317-40064

  • SKU: HFA-1522
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 150
  • Height (mm): 220
  • Inner Big Dimension (mm): 85
  • Inner Small Dimension (mm): 14
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt