Lọc gió động cơ Hifill A-1519

8-97044226-0; A-1034

  • SKU: HFA-1519
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 150
  • Height (mm): 190
  • Inner Big Dimension (mm): 85
  • Inner Small Dimension (mm): 14
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt