Lọc gió động cơ Hifill A-1315

13780-79100; A-1402

  • SKU: HFA-1315
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 150
  • Inner Big Dimension (mm): 66
  • Inner Small Dimension (mm): 13
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt