Lọc gió động cơ Hifill A-1025

  • SKU: HFA-1025
  • Origin: Việt Nam
  • Brand: Hifill
  • Dimension filter (mm): 100
  • Height (mm): 255
  • Inner Big Dimension (mm): 60
  • Inner Small Dimension (mm): 12
  • Type Air filter: Giấy trụ tròn nắp sắt