Lọc dầu Diesel Ford AFG 69 MC (WL81-13-ZA5)

  • Mã sản phẩm:

    AFG 69 MC

– Mã OEM: AFG 69 MC

– Mã Sakura: C-1707

– Ren lọc: 3/4″-16 UNF – 2B

– Đường kính: 94 (mm)

– Chiều cao: 137 (mm)

– Đường kinh trong / ngoài ron: 57.6 / 63.7 (mm)