Lọc dầu diesel Lafien 10604

  • Mã sản phẩm:

    10604

– Mã lọc: 10604

– Ren lọc: M22 x 1.5P

– Chiều cao lọc (H) : 163 (mm)

– Đường kính (OD): 94 (mm)

– Xe sử dụng: HYUNDAI SPACE, AERO 18-23 Tấn, D24, Bus 45c (New)