Xem tất cả 12 kết quả

 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 102
  655,000 

  – Mã SP: RG102HQ4L
  – Đường kính ống: 102 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 250 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 350 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Xe Trung Quốc 11t – 15t, Xe đầu kéo 15t – 18t.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 114
  725,000 

  – Mã SP: RG114HQ4L
  – Đường kính ống: 114 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 270 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 350 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Xe Đầu kéo 15t – 18t.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 34
  235,000 

  – Mã SP: RG34HQ4L
  – Đường kính ống: 34 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 180 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 280 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Du lịch, tải nhỏ 550kg, ba gác, xe Trung Quốc tải nhỏ.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 39
  240,000 

  – Mã SP: RG39HQ4L
  – Đường kính ống: 39 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 180 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 280 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Du lịch, tải nhỏ 550kg.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 43
  245,000 

  – Mã SP: RG43HQ4L
  – Đường kính ống: 43 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 180 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 280 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Du lịch, tải nhỏ 750kg.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 51 dài
  285,000 

  – Mã SP: RG51DHQ4L
  – Đường kính ống: 51 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 200 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 300 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Ô tô 4-9-16-25 chỗ, tải 750kg – 2t5.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 51 ngắn
  265,000 

  – Mã SP: RG51NHQ4L
  – Đường kính ống: 51 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 150 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 250 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Ô tô 4-9-16-25 chỗ, tải 750kg – 2t5, cá mập, xe bán tải.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 63 dài
  365,000 

  – Mã SP: RG63DHQ4L
  – Đường kính ống: 63 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 250 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 350 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Ô tô 45 chỗ, Xe tải 3t5 – 4t – 5t – 8t.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 63 ngắn
  345,000 

  – Mã SP: RG63NHQ4L
  – Đường kính ống: 63 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 170 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 270 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Hyundai country, hyunddai 5 tấn HD120, Isuzu, Hino.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 78 Dài
  425,000 

  – Mã SP: RG78DHQ4L
  – Đường kính ống: 78 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 300 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 400 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Ô tô 45 chỗ, tải 8t – 11t – 15t.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 78 ngắn
  395,000 

  – Mã SP: RG78NHQ4L
  – Đường kính ống: 78 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 250 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 350 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Ô tô 45 chỗ, tải 8t – 11t – 15t.


 • Ruột gà ô tô 4 lớp phi 92
  545,000 

  – Mã SP: RG92HQ4L
  – Đường kính ống: 92 (mm)
  – Chiều dài lò xo (H1) : 300 (mm)
  – Chiều dài tổng (H2): 400 (mm)
  – Quy cách: 4 lớp (2 lớp lò xo, 2 lớp lưới thép)
  – Xe sử dụng: Ô tô 45 chỗ, tải 8t – 11t – 15t.