Hiển thị 1–12 trong 35 kết quả

 • Lọc nhớt 10300
  45,000 

  – Mã lọc: 10300
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 74 (mm)
  – Đường kính (OD): 80 (mm)
  – Mã OEM: 15400-PR3-004
  – Mã Sakura: C-8005
  – Xe sử dụng: Honda Accord, Mitsubishi Pajero, Máy cày, Carens, Kia Besta, Kia Rio.


 • Lọc nhớt 10301
  60,000 

  – Mã lọc: 10301
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 114 (mm)
  – Đường kính (OD):102 (mm)
  – Mã OEM: 26316-41000
  – Mã Sakura: C-1502
  – Xe sử dụng: Hyundai Mighty 2.5 tấn, Hyundai Chorus 24 chỗ, Mitsubishi 2.5 tấn, Mitsubishi 3.5 tấn.


 • Lọc nhớt 10303
  55,000 

  – Mã lọc: 10303
  – Ren lọc: M26 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 114 (mm)
  – Đường kính (OD):94 (mm)
  – Mã OEM: 26300-42040
  – Mã Sakura: C-2906
  – Xe sử dụng: Hyundai 1 tấn, Kia Thaco 1.25 tấn, Kia Thaco 1.4 tấn


 • Lọc nhớt 10304S
  60,000 

  – Mã lọc: 10304S
  – Ren lọc: M26 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 125 (mm)
  – Đường kính (OD):102 (mm)
  – Mã OEM: 26300-42000
  – Mã Sakura: C-1045, C-1047
  – Xe sử dụng: Hyundai 12 chỗ 1 lốp (MD069782), Pajero (4D56).


 • Lọc nhớt 10305V
  75,000 

  – Mã lọc: 10305V
  – Ren lọc: M26 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 135 (mm)
  – Đường kính (OD):102 (mm)
  – Mã OEM: 26311-45001
  – Mã Sakura: C-1012
  – Xe sử dụng: Hyundai County 29 chỗ (2000), Mitsubishi Fuso 8.8T (Lùn), Hyundai 3.5 tấn 1 tầng.


 • Lọc nhớt 10306
  70,000 

  – Mã lọc: 10306
  – Ren lọc: 3/4 – 16
  – Chiều cao lọc (H) : 121 (mm)
  – Đường kính (OD): 88 (mm)
  – Mã OEM: 26310-27200
  – Mã Sakura: C-2807
  – Xe sử dụng: Hyundai Santa Fe (máy xăng), Hyundai Trajet XG (Máy xăng).


 • Lọc nhớt 10307
  75,000 

  – Mã lọc: 10307
  – Ren lọc: 3/4 – 16
  – Chiều cao lọc (H) : 146 (mm)
  – Đường kính (OD): 88 (mm)
  – Mã OEM: 26310-27420
  – Mã Sakura: C-2809
  – Xe sử dụng: Hyundai Santa Fe(Máy dầu), Kia Carens II, Hyundai Sonata.


 • Lọc nhớt 10400
  75,000 

  – Mã lọc: 10400
  – Quy cách: Lọc giấy 2 tầng
  – Chiều cao lọc (H) : 190 (mm)
  – Đường kính (OD): 110 (mm)
  – Đường kính lỗ (ID): 33 (mm)
  – Mã OEM: 26316-93000
  – Mã Sakura: C-1006
  – Xe sử dụng: Hyundai 5 tấn (6D16), Mitsubishi Fuso 5 tấn (6D14)


 • Lọc nhớt 10401C
  145,000 

  – Mã lọc: 10401C
  – Quy cách: Lọc giấy bộ 2 cái
  – Chiều cao lọc (H) : 193 – 161 (mm)
  – Đường kính (OD): 127 – 130 (mm)
  – Đường kính lỗ (ID): 58 – 20 (mm)
  – Mã OEM: 26325-84000
  – Mã Sakura: O-2804S
  – Xe sử dụng: Hyundai AERO, Hyundai Bus (45 chỗ) Hyundai (6D24), Hyundai Space 18 – 23 tấn.


 • Lọc nhớt 10401V
  110,000 

  – Mã lọc: 10401V
  – Quy cách: Lọc giấy bộ 2 cái
  – Chiều cao lọc (H) : 143 – 161 (mm)
  – Đường kính (OD): 127 – 130 (mm)
  – Đường kính lỗ (ID): 58 – 20 (mm)
  – Mã OEM: 26316-83000
  – Mã Sakura: C-2802
  – Xe sử dụng: Hyundai 15 tấn, Hyundai 45 chỗ, Hyundai (8DC9), Fuso 8 tấn, Fuso 11 tấn, Fuso 15 tấn.


 • Lọc nhớt 10401VF
  70,000 

  – Mã lọc: 10401VF
  – Quy cách: Lọc giấy
  – Chiều cao lọc (H) : 193 (mm)
  – Đường kính (OD): 128 (mm)
  – Đường kính lỗ (ID): 58 (mm)
  – Mã OEM: 26325-84001
  – Mã Sakura: C-2803
  – Xe sử dụng: Hyundai Space 18 tấn – 23 tấn.


 • Lọc nhớt 11301
  50,000 

  – Mã lọc: 11301
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 110 (mm)
  – Đường kính (OD): 80 (mm)
  – Mã OEM: K620-23-802
  – Mã Sakura: C-1716
  – Xe sử dụng: Kia Bongo 1 tấn, Mazda trung 1 tấn, Honda.