• Lọc nhớt 10300

  – Mã lọc: 10300

  – Ren lọc: M20 x 1.5P

  – Chiều cao lọc (H) : 74 (mm)

  – Đường kính (OD): 80 (mm)

  – Xe sử dụng: Honda Accord, Mitsubishi Pajero, Máy cày, Carens, Kia Besta, Kia Rio.

  Giá bán lẻ:65,000 

  Lọc nhớt 10300

  Giá bán lẻ:65,000 
 • Lọc nhớt 10301

  – Mã lọc: 10301

  – Ren lọc: M20 x 1.5P

  – Chiều cao lọc (H) : 114 (mm)

  – Đường kính (OD):102 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai Mighty 2.5 tấn, Hyundai Chorus 24 chỗ, Mitsubishi 2.5 tấn, Mitsubishi 3.5 tấn.

  Giá bán lẻ:88,000 

  Lọc nhớt 10301

  Giá bán lẻ:88,000 
 • Lọc nhớt 10303

  – Mã lọc: 10303

  – Ren lọc: M26 x 1.5P

  – Chiều cao lọc (H) : 114 (mm)

  – Đường kính (OD):94 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai 1 tấn, Kia Thaco 1.25 tấn, Kia Thaco 1.4 tấn

  Giá bán lẻ:86,000 

  Lọc nhớt 10303

  Giá bán lẻ:86,000 
 • Lọc nhớt 10304S

  – Mã lọc: 10304S

  – Ren lọc: M26 x 1.5P

  – Chiều cao lọc (H) : 125 (mm)

  – Đường kính (OD):102 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai 12 chỗ 1 lốp (MD069782), Pajero (4D56).

  Giá bán lẻ:86,000 

  Lọc nhớt 10304S

  Giá bán lẻ:86,000 
 • Lọc nhớt 10305V

  – Mã lọc: 10305V

  – Ren lọc: M26 x 1.5P

  – Chiều cao lọc (H) : 135 (mm)

  – Đường kính (OD):102 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai County 29 chỗ (2000), Mitsubishi Fuso 8.8T (Lùn), Hyundai 3.5 tấn 1 tầng.

  Giá bán lẻ:96,000 

  Lọc nhớt 10305V

  Giá bán lẻ:96,000 
 • Lọc nhớt 10306

  – Mã lọc: 10306

  – Ren lọc: 3/4 – 16

  – Chiều cao lọc (H) : 121 (mm)

  – Đường kính (OD): 88 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai Santa Fe (máy xăng), Hyundai Trajet XG (Máy xăng).

  Giá bán lẻ:96,000 

  Lọc nhớt 10306

  Giá bán lẻ:96,000 
 • Lọc nhớt 10307

  – Mã lọc: 10307

  – Ren lọc: 3/4 – 16

  – Chiều cao lọc (H) : 146 (mm)

  – Đường kính (OD): 88 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai Santa Fe(Máy dầu), Kia Carens II, Hyundai Sonata.

  Giá bán lẻ:97,000 

  Lọc nhớt 10307

  Giá bán lẻ:97,000 
 • Lọc nhớt 10400

  – Mã lọc: 10400

  – Quy cách: Lọc giấy 2 tầng

  – Chiều cao lọc (H) : 190 (mm)

  – Đường kính (OD): 110 (mm)

  – Đường kính lỗ (ID): 33 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai 5 tấn (6D16), Mitsubishi Fuso 5 tấn (6D14)

  Giá bán lẻ:96,000 

  Lọc nhớt 10400

  Giá bán lẻ:96,000 
 • Lọc nhớt 10401C

  – Mã lọc: 10401C

  – Quy cách: Lọc giấy bộ 2 cái

  – Chiều cao lọc (H) : 193 – 161 (mm)

  – Đường kính (OD): 127 – 130 (mm)

  – Đường kính lỗ (ID): 58 – 20 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai AERO, Hyundai Bus (45 chỗ) Hyundai (6D24), Hyundai Space 18 – 23 tấn.

  Giá bán lẻ:156,500 

  Lọc nhớt 10401C

  Giá bán lẻ:156,500 
 • Lọc nhớt 10401V

  – Mã lọc: 10401V

  – Quy cách: Lọc giấy bộ 2 cái

  – Chiều cao lọc (H) : 143 – 161 (mm)

  – Đường kính (OD): 127 – 130 (mm)

  – Đường kính lỗ (ID): 58 – 20 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai 15 tấn, Hyundai 45 chỗ, Hyundai (8DC9), Fuso 8 tấn, Fuso 11 tấn, Fuso 15 tấn.

  Giá bán lẻ:133,500 

  Lọc nhớt 10401V

  Giá bán lẻ:133,500 
 • Lọc nhớt 10401VF

  – Mã lọc: 10401VF

  – Quy cách: Lọc giấy

  – Chiều cao lọc (H) : 193 (mm)

  – Đường kính (OD): 128 (mm)

  – Đường kính lỗ (ID): 58 (mm)

  – Xe sử dụng: Hyundai Space 18 tấn – 23 tấn.

  Giá bán lẻ:98,500 

  Lọc nhớt 10401VF

  Giá bán lẻ:98,500 
 • Lọc nhớt 10C06

  – Mã lọc: 10C06

  – Đường kính trong (ID): 20 (mm)

  – Chiều cao lọc (H) : 130 (mm)

  – Đường kính ngoài (OD): 65 (mm)

  – Xe sử dụng: HYUNDAI SANTAFE 2010 – 2018, KIA SORENTO.

  Giá bán lẻ:115,000 

  Lọc nhớt 10C06

  Giá bán lẻ:115,000