Xem tất cả 10 kết quả

 • Lọc dầu ô tô Lafien 10600

  Lọc dầu 10600

  55,000 

  Lọc dầu 10600

  – Mã lọc: 10600
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 80 (mm)
  – Đường kính (OD): 90 (mm)
  – Mã OEM: 31945-41000
  – Mã Sakura: FC-1016
  – Xe sử dụng: HYUNDAI COUNTY 29, Hyundai MIGHTY 2.5 Tấn lùn, MITSU 2.5 Tấn, MITSUBISHI Du lịch

  Danh mục:
  55,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu ô tô Lafien 10601

  Lọc dầu 10601

  55,000 

  Lọc dầu 10601

  – Mã lọc: 10601
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 124 (mm)
  – Đường kính (OD): 90 (mm)
  – Mã OEM: 31950-93000
  – Mã Sakura: FC-1003
  – Xe sử dụng: HYUNDAI 5T, 8T, MITSUBISHI Tải, Khách, Xe Nâng FD40,45, FD60, 70, 45, Xe Bang MG150

  Danh mục:
  55,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu ô tô Lafien 10602

  Lọc dầu 10602

  65,000 

  Lọc dầu 10602

  – Mã lọc: 10602
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 138 (mm)
  – Đường kính (OD): 94 (mm)
  – Mã OEM: 31973-44000
  – Mã Sakura: FC-1001
  – Xe sử dụng: HYUNDAI 1 Tấn, KIA TRƯỜNG HẢI K2500, K2700

  Danh mục:
  65,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu ô tô Lafien 10603

  Lọc dầu 10603

  86,000 

  Lọc dầu 10603

  – Mã lọc: 10603
  – Ren lọc: M24 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 163 (mm)
  – Đường kính (OD): 94 (mm)
  – Mã OEM: 31945-72000
  – Mã Sakura: FC-1005
  – Xe sử dụng: HYUNDAI 11-15T, MITSU 45 Chỗ, 11 TẤN,15 TẤN, MEO 056670

  Danh mục:
  86,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu 10604

  68,000 

  Lọc dầu 10604

  – Mã lọc: 10604
  – Ren lọc: M22 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 163 (mm)
  – Đường kính (OD): 94 (mm)
  – Mã OEM: 31945-84000
  – Mã Sakura: FC-28200-S
  – Xe sử dụng: HYUNDAI SPACE, AERO 18-23 Tấn, D24, Bus 45c (New)

  Danh mục:
  68,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu 11601

  60,000 

  Lọc dầu 11601

  – Mã lọc: 11601
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 120 (mm)
  – Đường kính (OD): 94 (mm)
  – Mã OEM: K710-23-70
  – Mã Sakura: FC-1706
  – Xe sử dụng: HYUNDAI 1.25 tấn, HD 12C, KIA Boxer 1.4 tấn

  Danh mục:
  60,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu 11602

  50,000 

  Lọc dầu 11602

  – Mã lọc: 11602
  – Ren lọc: M20 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 100 (mm)
  – Đường kính (OD): 90 (mm)
  – Mã OEM: 0636-23-581
  – Mã Sakura: FC-1006
  – Xe sử dụng: KIA Boxer 1.4 Tấn, HD 2.5 Tấn, MITSUBISHI 2.5 Tấn (không báo).

  Danh mục:
  50,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu 27600

  50,000 

  Lọc dầu 27600

  – Mã lọc: 27600
  – Ren lọc: 3/4 – 16
  – Chiều cao lọc (H) : 90 (mm)
  – Đường kính (OD): 80 (mm)
  – Mã OEM: 16403-J5500
  – Mã Sakura: FC-8002
  – Xe sử dụng: ISUZU 8-94414796-0 (mặt lồi), Isuzu FVM

  Danh mục:
  50,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc dầu 50600

  50,000 

  Lọc dầu 50600

  – Mã lọc: 50600
  – Ren lọc: M16 x 1.5P
  – Chiều cao lọc (H) : 121 (mm)
  – Đường kính (OD): 76 (mm)
  – Mã OEM: FF 5052
  – Mã Sakura: FC-1501
  – Xe sử dụng: FF5052, Komasu, xe Trung Quốc, HITACHI,CUMMINS, SAM SUM, KUMATSU, Tải HINO FF, FG

  Danh mục:
  50,000 
  Thêm vào giỏ
 • Lọc nhớt 11605V

  52,000 

  Lọc nhớt 11605V

  – Mã lọc: 11605V
  – Quy cách: Lọc giấy
  – Chiều cao lọc (H) : 110 (mm)
  – Đường kính ngoài (OD): 104 (mm)
  – Đường kính lỗ lớn (ID1): 48 (mm)
  – Đường kính lỗ nhỏ (ID2): 15 (mm)
  – Mã OEM: 23401-1090
  – Mã Sakura: F-1304
  – Xe sử dụng: Asia 11T, HINO Khách (EK200, M10U) HINO Tải (EK200, K13D, EM100, EP100) HINO đầu Kéo

  Danh mục:
  52,000 
  Thêm vào giỏ

Xem tất cả 10 kết quả